1 barns-ty­pen

BT - - INDBLIK -

Har du valgt at få ét barn, kan det iføl­ge Lo­la Jen­sen va­e­re tegn på, at du selv er cur­ling­barn. Fa­el­le­stra­ek for ty­pen er, at li­vet har va­e­ret sjovt og hidtil uden de sto­re be­sva­er­lig­he­der, ind­til den dag de våg­ner med et barn i ar­me­ne og får et chok over, hvad det kra­e­ver at va­e­re fora­el­dre.

»Er man ble­vet ple­jet i ho­ved og en­de af si­ne eg­ne fora­el­dre, får man sig lidt af en over­ra­skel­se. For børn ta­ger tid og kan jo ik­ke kom­me på hund­e­pen­sion, når ti­den er knap. Der­for va­el­ger de (cur­ling­voks­ne, red.) kun at få ét barn. For de kan ik­ke over­skue fle­re,« for­kla­rer hun.

An­dre for­kla­rin­ger er me­re bi­o­lo­gisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.