Fa­mi­li­er

BT - - INDBLIK -

En dansk kvin­de fø­der gen­nem­snit­ligt 1,69 børn. 326.138 fa­mi­li­er har to børn. 325.808 fa­mi­li­er har et barn. 100.365 fa­mi­li­er har valgt at få tre børn. Mens kun 16.903 har valgt fi­re børn. Der er en helt na­tur­lig år­sag til, at du må­ske ik­ke ken­der så man­ge fa­mi­li­er med fem børn og der­over. I 2015 var der nem­lig kun 4.181 fora­el­dre­par i Dan­mark med så stor en bør­ne­flok.

Kil­de: Danmarks Sta­ti­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.