San­dra Saa­by Sch­midt

BT - - INDBLIK -

• 40 år. • Bor i Bags­va­erd med sin mand. • Har fi­re børn. To dren­ge på 12 og 10 år, og to pi­ger på 4 og 2 år.

Ar­bej­der del­tids som fol­ke­sko­lela­e­rer. Jeg har altid øn­sket mig en stor bør­ne­flok. Jeg er selv ud af en fa­mi­lie med tre børn. Jeg kun­ne sag­tens få to børn me­re, hvis ik­ke jeg var ble­vet 40 år. Jeg sy­nes, det er vig­tigt for børn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.