Pe­ter Møl­ler

BT - - INDBLIK -

• 64 år og ar­bej­der som kon­su­lent i Dra­gør Kom­mu­ne. • Han er gift med Ri­ta og har to døtre på 36 og 40 fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab. • I 2014 fik han kon­sta­te­ret mo­der­ma­er­ke­kra­eft, som han i dag er er­kla­e­ret rask for. • I 2016 ta­ger han tva­ers over USA på cy­kel med sin go­de ven Erik. • Man kan føl­ge de to og støt­te dem øko­no­misk på Acros­sus­a­on­bi­ke.dk, hvor man og­så kan støt­te Kra­ef­ten Be­ka­em­pel­se som de to al­dren­de her­rer kø­rer for.

We­e­kend - 21.11.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.