Seks sta­er­ke råd til be­spa­rel­ser på ba­de­va­e­rel­ses­bud­get­tet

BT - - SPAR DIG RIG -

Brug OP før du kø­ber NYT. Fra i dag bru­ger du, hvad du al­le­re­de har i ska­be og skuf­fer. Du kø­ber ik­ke nye cre­mer, par­fu­mer el­ler ma­keup, før det du har, er brugt op. TIL­BUD. Hver gang du fal­der over et godt til­bud på din ynd­lings­cre­me, så kø­ber du den. Og la­eg­ger den va­ek uden at åb­ne den, ind­til du har brugt din nu­va­e­ren­de HELT op. Klip alt em­bal­la­ge op med en saks. Der sid­der f.eks. cre­me til en uge i man­ge tu­ber, som ba­re ik­ke kan pres­ses ud. Men det kra­e­ver kun en sim­pel saks, at få ad­gang til det. Husk at du har be­talt man­ge pen­ge for di­ne pro­duk­ter. Det er ae­r­ge­ligt at smi­de 5-10 pct. ud i skral­des­pan­den, for­di det sid­der fast i em­bal­la­gen. Køb en ra­zor pit til at sli­be og ren­gø­re di­ne bar­ber­bla­de. Så be­hø­ver du kun én pak­ke med fi­re stk. bar­ber­bla­de om året. De ca. 188 kr. den ko­ster er alt­så hur­tigt tjent ind. Er ma­sca­ra­en tør­ret ud, så skal den ik­ke i skral­des­pan­den. Nae, den bli­ver våd igen med et par drå­ber øjen­skyl­le­va­e­ske. Er neg­lel­ak­ken klum­pet el­ler tør­ret ud, så til­sa­et­ter du blot et par drå­ber neg­lel­akfjer­ner og ryster godt. Du for­dob­ler lak­kens le­ve­tid ved at op­be­va­re den i kø­le­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.