Da­men på tor­vet

BT - - BOG-FIX -

Den Hvi­de Da­me, som d’Ang­le­ter­re un­der­ti­den kal­des, har få­et sin egen bog. I ’d’Ang­le­ter­re Cre­a­tions’ føl­ger vi den kre­a­ti­ve di­rek­tør Alan Even­sen og hans ar­bej­de i det eks­klu­si­ve ho­tel på Kon­gens Nytorv. Vi er med til mo­de­mes­se og dron­nin­gens fødselsdag, på blom­stert­or­vet i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer og ser nytårs­bor­de py­n­tet i Yves Saint Lau­rents far­ver. FADL’s for­lag, 400 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.