Ra­ske Pen­ge

BT - - BOG-FIX -

• Født: Vestb­jerg ved Aal­borg 30. ju­ni 1977 • Ful­de navn: Ras­mus Poul­sen • DJ-navn: Ras Mo­ney • Kendt som: Rap­pe­ren Ra­ske Pen­ge, Reg­gae- og Dan­ce­hall-hit­ma­ger • Sto­re hit: Bl.a. ’Faxe Kon­di’, ’Rundt’ og ’Hvem ved’ • An­dre job: For­fat­ter, ra­diova­ert og jour­na­list hos DR. • Bø­ger: Graf­fi­ti i Dan­mark’ og ’Na­ta­sja’ • Ak­tu­el: Med al­bum­met ’Ind­til nu’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.