Knust Poul Thom­sen: Det er så uen­de­ligt trist

BT - - NYHEDER -

SAV­NET

»Jeg er en ka­em­pe be­un­drer af ham. Og selv­om vi star­te­de med at ses pro­fes­sio­nelt, blev det af­løst af et ae­g­te ven­skab,« fort­sa­et­ter han. Og der var bå­de plads til mas­ser af grin og pro­fes­sio­na­li­tet.

»Han var så sjovt og un­der­hol­den­de et men­ne­ske. Og jeg skul­le jo va­e­re in­struk­tø­ren og hol­de den se­ri­ø­se to­ne, men jeg rul­le­de fle­re gan­ge rundt på gra­es­set af grin,« si­ger Poul Thom­sen, der på­pe­ger de man­ge egen­ska­ber, den po­pu­la­e­re ko­mi­ker hav­de.

Det er kun 14 da­ge si­den, at Poul Thom­sen var sam­men med Jan Mon­rad, da han så ham op­tra­e­de sam­men med Sø­ren Ri­slund. Snak­ken om hans go­de ven gør Poul Thom­sen me­get be­va­e­get.

»Det fø­les som at bli­ve skudt bag­fra, det kom­mer som et ka­em­pe chok for mig. Der var så me­get liv og dri­ve i ham,« si­ger han. Det fø­les som at bli­ve skudt bag­fra, det kom­mer som et ka­em­pe chok for mig. Der var så me­get liv og dri­ve i ham

Poul Thom­sen, tv-va­ert og ven med Jan Mon­rad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.