Den før­ste sne er fal­det

BT - - NYHEDER -

De hvi­de fla­ger er be­gyndt at fal­de, og det får po­li­ti­et til at kom­me med de før­ste ad­vars­ler til tra­fi­kan­ter­ne. »Af­pas ha­stig­he­den ef­ter for­hol­de­ne så du kom­mer sik­kert frem,« ly­der det fra Sydsja­el­lands Po­li­ti. Det var da og­så sja­el­la­en­de­re, der i før­ste om­gang ma­er­ke­de mest til det hvi­de vejr: »Der er be­gyndt at kom­me ned­bør til det me­ste af Sja­el­land. Ind­til vi­de­re er det mest som slud, men og­så som sne ,« sag­de vagt­ha­ven­de hos Danmarks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI), Anja Bo­holt i går. Og­så i Nord­jyl­land fik man de før­ste snefnug. »Der er og­så by­ger ude over Nord­s­ø­en og Ska­ger­rak, som li­ge­som tra­ek­ker ind over den nord­ve­st­li­ge del af Jyl­land. Men det, der lig­ger over Sja­el­land, tra­ek­ker og­så lang­somt mod vest, så den øst­li­ge del af Jyl­land får gla­e­de af det,« sag­de Anja Bo­holt i går. Sne­fyg­ning be­hø­ver man dog ik­ke be­kym­re sig om, da der er ta­le om våd sne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.