15-årig pi­ge al­vor­ligt kva­e­stet i ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 15-årig pi­ge er lør­dag ef­ter­mid­dag ble­vet al­vor­ligt kva­e­stet, da hun blev på­kørt af en bil i et vej­kryds vest for Na­est­ved.

»Pi­gen kom­mer cyk­len­de i syd­gå­en­de ret­ning, og iføl­ge for­kla­rin­ger­ne over­ser hun fuld­sta­en­dig sin vi­gepligt, da kun skal kryd­se vej­en. Der­for kø­rer hun li­ge ud for­an en bil, der for­sø­ger at und­gå hen­de, men det lyk­ke­des ik­ke, og pi­gen bli­ver al­vor­ligt kva­e­stet ved på­kørs­len,« si­ger vagt­chef Ole Hald, Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Pi­gen blev ef­ter ulyk­ken flø­jet til Rigs­ho­spi­ta­let med ho­ved­la­esio­ner.

Myn­dig­he­der­ne op­ly­ser, at hun er på ope­ra­tions­bor­det, og der­for ken­des hen­des til­stand ik­ke na­er­me­re, men det kan ik­ke ude­luk­kes, at den 15-åri­ge er i livs­fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.