Per­son dra­ebt ef­ter tra­fik­sam­men­stød

BT - - NYHEDER -

Et sam­men­stød mel­lem to bi­ler på ho­ved­vej­en mel­lem Vi­borg og Her­ning ko­ster én per­son li­vet, op­ly­ser Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Ulyk­ken ske­te cir­ka 12 ki­lo­me­ter syd­vest for Vi­borg, da en bil kom­mer for langt over i den mod­kø­ren­de ret­ning.

Fø­re­ren i den mod­kø­ren­de bil for­søg­te at und­gå sam­men­stø­det ved at tra­ek­ke ud i ra­bat­ten, men uden held.

Ud­over den dra­eb­te kom tre per­so­ner til ska­de ved ulyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.