BTs le­der onsdag: ’Lyt til nødrå­bet, El­len Tra­ne’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

Når la­e­rer­ne selv be­ret­ter om en hver­dag, hvor ele­ver må ret­te de­res eg­ne og si­de­man­dens op­ga­ver, er der virkelig grund til at slå alarm. Rap­por­tens dy­stre kon­klu­sio­ner vir­ker dog ik­ke til at på­vir­ke mi­ni­ster for børn, un­der­vis­ning og li­ge­stil­ling, El­len Tra­ne Nør­by (V), der i en pres­se­med­del­el­se kon­sta­te­rer, at re­for­men ta­ger tid at im­ple­men­te­re, og ’der er rum for for­bed­ring’. Det er tom snak fra en mi­ni­ster, der skyl­der os al­le sam­men at ta­ge la­e­rer­nes nødråb al­vor­ligt og gri­be til hand­ling.

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.