Slyn­get ud af bi­len og dra­ebt på ste­det

BT - - NYHEDER -

TRA­FI­KU­LYK­KE Den un­ge mand blev ka­stet ud af bi­len, da han mi­ste­de her­re­døm­met, og han om­kom på ste­det, forta­el­ler vagt­chef ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, Jens Møl­ler.

»Vi ved end­nu ik­ke med sik­ker­hed, hvad der er sket. Det kan mu­lig­vis va­e­re for høj fart el­ler et for­kert da­ek­tryk. Men han mi­ster i hvert fald her­re­døm­met over bi­len, som rul­ler vold­somt rundt, og han bli­ver slyn­get ud,« op­ly­ser vagt­che­fen. Hav­de ik­ke se­le på Po­li­tiets ga­et er, at den 19-åri­ge ik­ke hav­de sik­ker­heds­se­le på un­der ulyk­ken. Men det skal tek­ni­ke­re nu en­de­ligt fast­slå.

Ulyk­ken med den lil­le Toy­o­ta ske­te kort før klok­ken 2 ved Val­lens­ba­ek­gre­nen, hvor mo­tor­vej­en de­ler sig mel­lem Roskil­de og Kø­ge.

Po­li­ti­et ved ik­ke, hvor­for den 19-åri­ge mi­ste­de kon­trol­len, men det skal tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser vi­se.

I bi­len var to ja­ev­nal­dren­de pas­sa­ge­rer, som beg­ge slip­per med min­dre ska­der.

»De er stort set uskadt. Men det har end­nu ik­ke va­e­ret mu­ligt at af­hø­re dem«, op­ly­ser vagt­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.