Au­ti­ster kig­ger an­der­le­des

BT - - NYHEDER -

Au­ti­ster fo­ku­se­rer de­res op­ma­er­k­som­hed mar­kant an­der­le­des end an­dre, når de be­trag­ter et fo­to­gra­fi. Det vi­ser for­ske­re fra Ca­li­for­nia In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy i et nyt stu­die. Au­ti­ster­ne fo­ku­se­re­de min­dre på an­sig­ter, og de­res øj­ne søg­te me­get mod mid­ten af bil­le­der­ne. Des­u­den hav­de au­ti­ster­ne en ten­dens til at fo­ku­se­re me­re på ob­jek­ter, der stak ud i bil­le­det, forta­el­ler for­sker­ne. Den nye vi­den kan må­ske bru­ges til at op­da­ge au­tis­me tid­li­ge­re, hå­ber for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.