Lyd­sy­stem skal stop­pe ulyk­ker

BT - - NYHEDER -

Last­bil­chauf­fø­rers syns­sans er over­be­la­stet ved høj­re­sving. Der­for skal de ha­ve hja­elp af et avan­ce­ret 3D-lyd­sy­stem in­de i fø­rer­hu­set, så de kan hø­re, hvor cyk­li­ster­ne er. Det me­ner i hvert fald en grup­pe for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, der har for­sket i høj­re­sving­s­u­lyk­ker. »Ana­ly­sen vi­ser, at nog­le chauf­fø­rer fak­tisk kig­ger så kort på det en­kel­te spejl, at de sim­pelt­hen ik­ke har tid nok til at se, hvad der op­tra­e­der i spej­let,« si­ger pro­fes­sor Dor­te Ham­mers­høi fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.