KEN­NE­DY MYR­DES

BT - - TV/RADIO -

1963 - At­ten­ta­tet på Jo­hn F. Ken­ne­dy: I Dal­las, Te­xas, bli­ver USAs pra­esi­dent Jo­hn F. Ken­ne­dy snig­myr­det, og Te­xas’ gu­ver­nør Jo­hn B. Con­nal­ly bli­ver al­vor­ligt sår­et. Se­ne­re sam­me dag bli­ver vi­ce­pra­esi­dent Lyn­don B. Jo­hn­son indsva­er­get som den 36. pra­esi­dent for USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.