Ta­ge FRAND­SEN

BT - - SØNDAG -

Hvad er det bed­ste ved at va­e­re dig? Er der no­get, der ir­ri­te­rer dig for ti­den? Hvem har va­e­ret din mest kra­e­ven­de kun­de i fri­sør­sto­len? Na­evn di­ne tre ynd­lings tv-se­ri­er. Hvad vil du ger­ne va­e­re kendt for? Sy­nes du, at vi dan­ske­re for­står at ny­de li­vet?

Fryg­ter du frem­ti­den?

Har du et mot­to?

67 år. De kend­tes og de kon­ge­li­ges fri­sør.

Det er, at jeg i lø­bet af mit liv har re­a­li­se­ret mig selv, og at jeg kan char­me­re mig til alt. Mit ben ir­ri­te­rer mig ef­ter en fejl­o­pe­ra­tion, det gør ondt, og jeg skal gå med en støt­te­strøm­pe re­sten af mit liv. Mo­na Lisa fra Bak­kens Hvi­le var be­sva­er­lig med paryk­ker­ne, og Lot­te Hei­se har og­så va­e­ret kra­e­ven­de. Jeg el­sker ’Ma­ta­dor’, som jeg har set man­ge gan­ge, det sam­me si­ger jeg om ’Klovn’ og tv-sa­ti­ren ’Kon­ge­ri­get’ med Søs Ege­lind og Kir­sten Le­h­feldt. Den glem­mer jeg al­drig. For at va­e­re god til at gø­re kvin­der smuk­ke.

SØN­DAG 22. NOVEM­BER 2015 Ja, men jeg kan godt bli­ve sner­pet, hvis folk mø­der op til fest i jog­gings­a­et. Jeg sy­nes ik­ke, at vo­res frem­tid ser så loven­de ud med al den ter­ror, men vi må jo ik­ke la­de os skra­em­me.

Vis­se vas­se.

FOTO: NI­KO­LAI LI­NA­RES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.