D

BT - - SØNDAG -

e fle­ste af os kø­ber culot­tes­teg, en­treco­te el­ler mør­brad, når vi skal ha­ve godt kød på tal­ler­ke­nen. Det er dyrt, til gen­ga­eld er det nemt for os at ste­ge mørt. De bil­li­ge­re de­le af ko­en hol­der vi os fra. For de er langt sva­e­re­re at ha­ve med at gø­re.

Men det er ae­r­ger­ligt, at vi har det så­dan, me­ner slag­ter­me­ster Pe­ter Ste­en fra gour­metslag­ter­bu­tik­ken og re­stau­ran­ten Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Der fin­des nem­lig mas­ser af ud­ska­e­rin­ger med me­re smag, og som til­med er me­get bil­li­ge­re end de dy­re styk­ker kød, vi nor­malt går ef­ter. Hvor en­treco­te og mør­brad af god kva­li­tet nemt ry­ger op i 500-700 kro­ner ki­lo­et, kan de for­re­ste ud­ska­e­rin­ger som tyk­kam, spids­bryst og bov fås helt ned til 60-70 kro­ner ki­lo­et. Er kø­det øko­lo­gisk - som hos Gour­man­di­et - er det dy­re­re, men for­skel­len mel­lem de bil­li­ge og de dy­re ud­ska­e­rin­ger er li­ge stor.

»Folk ken­der alt til de dy­re bøf­fer og file­ter, men li­ge så snart man kom­mer la­en­ge­re frem på dy­ret – op mod ho­ve­d­et – bli­ver det sva­ert for man­ge,« si­ger slag­ter­me­ster Pe­ter Ste­en.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.