Li­ver­pool ban­ke­de Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jür­gen Kl­op­ps Li­vepool-kar­ri­e­re, der i de før­ste fem Pre­mi­er Le­agu­e­kam­pe kun har budt på et ne­der­lag. The Reds lig­ger med sej­ren i sub­top­pen af Pre­mi­er Le­ague. Uni­ted fik hel­dig sejr Man­che­ster Uni­ted kun­ne ud over ne­der­lagt til ri­va­len Man­che­ster Ci­ty gla­e­de sig over en lidt hel­dig ude­ba­ne­sejr over Wat­ford via et selv­mål i kam­pens dø­en­de mi­nut­ter.

Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger skød ta­et en bold på tva­ers ind mod mål, og her kom Wat­ford-an­gri­be­ren Troy De­e­ney gli­den­de på tva­ers og skub­be­de bol­den ind over stre­gen i sit eget mål.

Hel­digt for ga­ester­ne, men bit­tert for Wat­ford og De­e­ney, som to mi­nut­ter for­in­den hav­de bragt ba­lan­ce i stil­lin­gen, da han på straf­fes­park ud­lig­ne­de den fø­ring, som Uni­ted hav­de haft si­den det 11. mi­nut, da Memp­his De­pay hav­de bragt ga­ester­ne for­an. Straf­fes­par­ket var hårdt dømt, men Troy De­e­ney skød midt i må­let og ek­se­kve­re­de det sik­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.