DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

New Eng­land Pa­tri­ots og Ca­ro­li­na Pant­hers har vun­det al­le de­res kam­pe, og beg­ge hold be­gyn­der at kun­ne ane en per­fekt grund­spils­sa­e­son med 16 sej­re.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe tror mest på, at Tom Bra­dy og Pa­tri­ots kan bla­e­se al modstand om­kuld. Så­le­des gi­ver de blot od­ds 2,75 på, at Tom Bra­dy og kom­pag­ni ram­mer det per­fek­te grund­spil og vin­der samt­li­ge 16 kam­pe, mens der er 4,50 på, at Ca­ro­li­na Pant­hers kan hol­de dam­pen op­pe i re­sten af grund­spil­let.

»Selv­om Ca­ro­li­na Pant­hers har im­po­ne­ret stort hidtil, så har de hver­ken den sam­me styr­ke el­ler er­fa­ring som Pa­tri­ots. Sam­ti­dig har Pa­tri­ots et for­nuf­tigt kamp­pro­gram, hvor det be­gyn­der at bli­ve sva­ert at få øje på et hold, der kan stop­pe Bra­dy og kom­pag­ni,« si­ger od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.