1,84

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se man­ge mål kom­me i det­te lo­ka­log bundop­gør. Som man så det for FC Vestsja­el­land se­ne­st i Roskil­de, så bli­ver dis­se opgør mel­lem bund­hol­de­ne me­get lå­ste og tak­ti­ske. Af de ot­te før­ste ind­byr­des mø­der mel­lem de fi­re ne­der­ste hold i ra­ek­ken, er seks af kam­pe­ne endt med mak­si­malt to mål, og med for­modet dår­ligt vejr og sva­e­re ba­ne­for­hold i dag vil det over­ra­ske me­get, hvis den trend bli­ver aen­dret. FCV har godt nok vig­ti­ge Hen­rik Mad­sen i ka­ran­ta­e­ne, men sta­dig ta­ler det mest for en nervøs af­fa­e­re uden ret man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.