1,97

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kong Vin­ter har gjort sit ind­t­og i Dan­mark, hvil­ket ik­ke gi­ver ret gun­sti­ge for­hold for tek­nisk fod­bold. I for­vej­en blev der spil­let land­skamp i Te­lia Par­ken så sent som i tirs­dags, så til­sku­er­ne skal na­ep­pe for­be­re­de sig på no­gen må­l­fest mel­lem FCK og Vi­borg. Tho­mas Dela­neys fra­va­er er rig­tig dår­ligt nyt for hjem­me­hol­det, som ik­ke har for va­ne at sco­re ret man­ge mål uden sin midt­ba­ne­dy­na­mo. Og­så front­lø­be­ren Fe­de­ri­co San­tan­der er ude af trup­pen grun­det ka­ran­ta­e­ne, så det kan snildt en­de med en gen­ta­gel­se af FCKs 1-0 sejr for seks uger si­den.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.