2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med til­gan­gen af Ro­dolph Austin og Tho­mas Ka­h­len­berg ska­des­fri, har Brønd­by nu et hold, der kan spil­le op med to bed­ste hold i ra­ek­ken, og ser man bort fra de tre før­ste kam­pe, hvor trup­pen end­nu ik­ke var på plads, har man kun tabt én af de ef­ter­føl­gen­de 12 kam­pe - og det i Aal­borg mod et hold, som har et me­get højt top­ni­veau. AGF er der­i­mod fal­det sam­men ef­ter en fin start på sa­e­so­nen. Det er blot ble­vet til én sejr i de se­ne­ste 12 kam­pe på ba­nen, og der­for er det sva­ert at se, hvor­for Brønd­by ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter end til­fa­el­det er.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.