De var som en sym­bio­se

BT - - NYHEDER - TEKST: Sus­an­ne Jo­hans­son GRA­FIK: Öberg Kil­de: Jes­per Kja­er­gaard, over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­lets hjer­te­af­de­ling

hav­de sto­re vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer.

Men selv­om de gjor­de, hvad de kun­ne på ste­det og i am­bu­lan­cen, stod han ik­ke til at red­de. Ef­ter to­en­halv ti­me sag­de hjer­tet stop.

»Det var jo en blod­prop i lun­ger­ne, som gik over i hjer­te­stop. Man har for­søgt at gø­re alt, hvad man kun­ne,« si­ger Sø­ren Ri­slund, som var Jan Mon­rads mak­ker i 40 år.

Hel­ler ik­ke Øyvind Ou­gaard har end­nu ka­pe­ret, at han har mi­stet sin ven, den mand han for blot en uge si­den var ude at op­tra­e­de med, den mand, hvis sølv­bryl­lup han tid­li­ge­re i år var toast­ma­ster ved.

»Han var jo ik­ke så­dan én, der gik til fit­ness fle­re gan­ge om ugen. Og jeg har da før­hen selv ta­enkt, at der kom­mer en dag, hvor hans fy­sik ik­ke slår til la­en­ge­re. Men så er det jo gå­et al­li­ge­vel, han er ba­re ble­vet ved med at va­e­re der, og så vaen­ner man sig til det og ta­en­ker, at han sik­kert bli­ver 100 år.«

Men Jan Mon­rad er ik­ke me­re. Li­vet slut­te­de ved de 64. Alt for brat.

Hvis blod­prop­per­nes ma­eng­de er til­stra­ek­ke­lig stor, stop­per de kredslø­bet til lun­ger­ne og gi­ver hjer­te­stop. En del af blod­prop­pen løs­ri­ver sig og fø­res til hjer­tet og vi­de­re ud til lun­ger­ne, hvor den sa­et­ter sig fast. Blod­prop i lun­ger­ne – og­så kal­det lun­ge­em­bo­li - op­står of­test i blodå­re-sy­ste­met i be­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.