Den lum­ske

BT - - NYHEDER -

LUN­GE­EM­BO­LI Den ram­te ham som et lyn fra en klar him­mel. Blod­prop­pen, der fre­dag af­ten tog li­vet af den kun 64-åri­ge en­tertai­ner og ko­mi­ker Jan Mon­rad. Og selv­om det iføl­ge Jes­per Kja­er­gaard, over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­lets hjer­te­af­de­ling, er for­holds­vis sja­el­dent, at man dør af det, er det ik­ke de­sto min­dre ken­de­teg­nen­de for net­op den­ne ty­pe blod­prop, at den kom­mer na­e­sten uden blin­ken­de ad­var­sels­lam­per.

»De ud­vik­ler sig ik­ke over måneder. Of­test kom­mer de me­get plud­se­ligt,« si­ger Jes­per Kja­er­gaard og for­kla­rer, at blod­prop­per i lun­ger­ne og be­ne­ne hø­rer sam­men.

»Det mest al­min­de­li­ge er, at de op­står i be­ne­ne, hvor de ri­ver sig løs og bli­ver ført med blod­strøm­men op til hjer­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.