Lej­lig­hed smadret ef­ter ter­ror-ak­tion

BT - - NYHEDER -

PA­RIS-ANGREB De før­ste bil­le­der af lej­lig­he­den, hvor tre ter­ror-mista­enk­te forskan­se­de sig og blev dra­ebt onsdag mor­gen i Pa­ris, er net­op ble­vet fri­gi­vet. Et loft, der er fal­det sam­men, ka­em­pe hul­ler i va­eg­ge­ne samt ma­er­ker ef­ter ad­skil­li­ge skar­pe gen­stan­de, der har per­fo­re­ret va­eg­ge­ne.

Bil­le­der­ne fra den lej­lig­hed i Pa­ris-for­sta­den Saint-De­nis, hvor tre ter­r­or­mista­enk­te nat­ten til onsdag og onsdag mor­gen hav­de forskan­set sig i en lej­lig­hed, er net­op ble­vet fri­gi­vet.

Og bil­le­der­ne vid­ner ty­de­ligt om, at uhyg­ge­li­ge timer ud­spil­le­de sig i den lil­le lej­lig­hed i den sid­ste tid i de tre per­so­ners liv.

Et hel ha­er af po­li­ti­folk og sol­da­ter var til ste­de for at få de tre per­so­ner ud af lej­lig­he­den. Det re­sul­te­re­de i, at én af de tre de­to­ne­re­de en selv­mord­s­bom­be, hvil­ket før­te til en vold­som eks­plo­sion. Gen­nem­hul­let af kug­ler Eks­plo­sio­nen var så stor, at den for­u­den den for­mode­de ter­r­o­rist, der de­to­ne­re­de selv­mord­s­bom­ben, som end­nu ik­ke er iden­ti­fi­ce­ret, men som er en for­modet ter­r­o­rist - og­så dra­eb­te en kvin­de.

Kvin­den var den 26-åri­ge Has­na Ait Bou­la­h­cen, som er ku­si­ne til den fryg­te­de ter­r­o­rist, den 28-åri­ge Ab­del­ha­mid Abaa­oud, der og­så be­fandt sig i lej­lig­he­den. Abaa­oud er ud­p­get som bag­man­den til ter­r­or­an­gre­bet.

Hans lig blev fun­det gen­nem­hul­let af kug­ler ef­ter ak­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.