Ho­spi­ta­ler bom­bes

BT - - NYHEDER -

Det er ble­vet mar­kant far­li­ge­re at ar­bej­de i krigszo­ner, skri­ver Po­li­ti­ken.

De se­ne­ste måneder er mindst 19 kli­nik­ker og ho­spi­ta­ler i krigszo­ner ble­vet an­gre­bet af fly. De fle­ste angreb er sket i Sy­ri­en. Her har fly fra Rusland iføl­ge den ame­ri­kan­ske or­ga­ni­sa­tion La­e­ger for Men­ne­ske­ret­tig­he­der an­gre­bet me­di­cin­ske fa­ci­li­te­ter mindst ti gan­ge.

Iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Dansk Rø­de Kors An­ders La­de­karl er det ble­vet langt far­li­ge­re at ar­bej­de med sår­e­de i krigs- og kon­flik­tzo­ner.

»Det er ik­ke nyt, at kri­gens reg­ler ik­ke over­hol­des, men det, vi op­le­ver nu, er en vold­som ska­er­pel­se,« si­ger An­ders La­de­karl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.