Det en­de­li­ge

BT - - KULTUR -

Hvad vil det be­ty­de, hvis

I vin­der?

Tho­mas:

Ena:

Mor­ten:

Step­ha­nia:

Det vil jo be­ty­de utro­lig med me­get, sa­er­ligt at vin­de

Ena. Jeg op­le­ve­de i sid­ste fored­rag, uge, da jeg var ude at hol­de

at en kvin­de kom op og ik­ke sag­de til mig, at hvis var for Ena, så hav­de det

hun al­drig tur­det ta­ge ud ar­ran­ge­men­ter. Jeg tror til stør­re

på, at Ena er ble­vet en in­spira­tions­kil­de for man­ge.

Det vil gø­re mig så enormt ik­ke glad. Sa­er­ligt for­di od­dse­ne

har va­e­ret med os fra be­gyn­del­sen fedt at vi­se, af, og så vil at det ik­ke det va­e­re

dre­jer sig om ens kro­p­s­stør­rel­se, man kan vin­de Vild med om

dans.

Det vil va­e­re det fe­de­ste har at skri­ve på sit cv, at man vun­det Vild med dans. Det

vil va­e­re ka­em­pe­stort. Det vil va­e­re så over­dre­vet for­di man sejt at vin­de. Spe­ci­elt har lagt så me­get i det.

Det er ble­vet mit liv. Det no­get, jeg rig­tig ger­ne vil er

vin­de med Mor­ten, det vo­res tur, der be­gynd­te har va­e­ret

for tre måneder si­den. at va­e­re i fi­na­len Men ba­re det

er ka­em­pe­stort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.