Dan­se­op­gør

BT - - KULTUR -

Hvad er je­res styr­ker? Har I nog­le sjove anek­do­ter fra tra­e­nings­lo­ka­let?

ae­g­te, den må­de Tho­mas: Det er me­get

har gjort vi dan­ser på. Vo­res hu­mør me­get, og det kan folk ma­er­ke.

at vi har va­e­ret Ena: Det er en styr­ke,

ad gan­gen. Vi er go­de til at ta­ge en dans me­get til ste­de i nu­et.

at ha­ve fø­lel­ser­ne Mor­ten: Vi er go­de til

er trin. med i det, så det ik­ke ba­re

na­tur­li­ge og Step­ha­nia: Vi er me­get

Det er me­get tro­va­er­di­ge i det, vi la­ver.

så det ik­ke vig­tigt at gø­re det sam­men,

Mor­ten gør, ba­re er no­get, jeg gør, el­ler

vi ska­ber men at vo­res dan­se er no­get, sam­men. Tho­mas: Det er et sva­ert

spørgs­mål, vi har haft så sam­men. man­ge sjove stun­der Ena: Tho­mas har en ten­dens

til at rø­re sig i an­sig­tet man la­ver en fejl, og jeg med lang­fin­ge­ren, når

blev lidt nervøs for, at han fejl. Så jeg sag­de det men­te, at jeg la­ve­de man­ge

til ham, og han blev utro­lig Tho­mas fandt ud af, ked af det. Sa­er­ligt for­di

at Lars Løk­ke gør det, og når han gør det. han sy­nes, Men ja, vi det er ir­ri­te­ren­de, har man­ge sjove stun­der,

hvor vi gri­ner og fjan­ter. Mor­ten: Vi har haft man­ge

hyg­ge­li­ge stun­der sam­men, vi fik ondt i ma­ven. hvor vi har gri­net, til Step­ha­nia: Det er godt,

der ik­ke er ka­me­ra, ej det så man­ge timer, er for sjovt. Vi er sam­men

og man kan hur­tigt bli­ve nog­le gan­ge. Så over­tra­et og luk­ke lort ud

der er ble­vet gri­net helt sel­viro­ni, skal ek­stremt me­get. det si­ges. Når Vi er nå­et langt på

Mor­ten har sagt no­get til så har jeg ba­re dril­let igen mig i en lidt an­den to­ne,

og sagt: »Nå der er da godt sko­e­ne i dag«. nok en, der er frem­me i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.