KIFs CL-ned­t­ur fort­sat­te i Po­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LI­GE VED OG NA­E­STEN

Ki­el­ces hjem­me­ba­ne er no­to­risk kendt for at kun­ne la­eg­ge et mas­sivt pres på ude­hol­det, og der­for var det gan­ske im­po­ne­ren­de, at Kol­ding kun­ne gå til pau­sen for­an med et en­kelt mål, 14-13.

I an­den halv­leg fort­sat­te dan­sker­ne med at bi­de fra sig, og kort før tid før­te man end­da med 30-29. Desva­er­re for Kol­ding trak po­lak­ker­ne fra til sidst og end­te med at vin­de 3331. Bo Spel­ler­berg blev dansk top­sco­rer med 10 mål.

Det bit­re re­sul­tat be­ty­der, at det dan­ske mester­hold er tvun­get til at vin­de si­ne to sid­ste kam­pe i grup­pe­spil­let for at ha­ve en chan­ce for at gå vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

I øje­blik­ket lig­ger dan­sker­ne sidst i grup­pe C in­den de to sid­ste og af­gø­ren­de kam­pe mod sven­ske Kri­sti­an­stad og fran­ske Mont­pel­li­er, som beg­ge er to po­int for­an KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Skjern ta­et på avan­ce­ment Det an­det dan­ske hold i Cham­pions Le­ague, Skjern, fort­sa­et­ter med at gø­re det godt, og ef­ter 34-29-sej­ren over nor­ske El­ve­rum kan ve­stjy­der­ne nu selv af­gø­re, om de vil gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let.

Skjern ind­ta­ger an­den­plad­sen i Grup­pe D et po­int ef­ter ukrain­ske Mo­tor Za­por­ozhye. De to bed­ste i grup­pen går vi­de­re til en play­of­f­kamp mod de to bed­ste hold i Grup­pe C, hvor en plads i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne­er­på­spil.Blandt­de­mu­li­ge mod­stan­de­re i na­e­ste run­de er Mes­hkov Brest fra Hvi­derusland, Lo­gro­no fra Spanien og Por­to fra Portu­gal.

CHAM­PIONS LE­AGUE, GRUP­PE B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.