Rob­ben bli­ver i Bay­ern Mün­chen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er ef­ter­hån­den kun en må­ned til, at trans­fer­vin­du­et åb­ner igen, og de før­ste book­ma­ke­re er da og­så al­le­re­de nu på ba­nen med od­ds på even­tu­el­le klubs­kif­ter.

Et af de var­me­re ryg­ter har va­e­ret, at Man­che­ster Uni­ted­ma­na­ger Lou­is van Gaal me­get ger­ne vil gen­for­e­nes med Arj­en Rob­ben, som jo var den ly­sen­de stjer­ne for Hol­land un­der VM, da van Gaal var land­stra­e­ner.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, er det da hel­ler ik­ke us­and­syn­ligt, at det skif­te kom­mer til at ske i ja­nu­ar. Så­le­des gi­ver det od­ds 5,00, hvis han skif­ter til Man­che­ster Uni­ted, mens det dog trods alt vur­de­res no­get me­re sand­syn­ligt, at han bli­ver i Bay­ern Mün­chen. Det gi­ver nem­lig blot od­ds 1,10 igen.

Tred­je­fa­vo­rit i kaplø­bet om Arj­en Rob­ben er sten­ri­ge Pa­ris Saint-Ger­main, der gi­ver od­ds 12,00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.