1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ran­ders vandt de to holds se­ne­ste mø­de i Aal­borg, men ik­ke me­get ty­der på en gen­ta­gel­se. For he­le den cen­tra­le Ran­ders-midt­ba­ne i skik­kel­se af Chri­sti­an Kel­ler og Ni­co­lai Poul­sen er nem­lig ude med ka­ran­ta­e­ne, og det er mas­si­ve tab, da man i en ude­kamp i Aal­borg har hårdt brug for de to spil­le­res kva­li­te­ter, da en af de umid­del­ba­re af­lø­se­re i Musta­fa Ami­ni slet ik­ke har de sam­me de­fen­si­ve kva­li­te­ter. Ser man bort fra ned­t­u­ren i Farum, har AaB vist gan­ske pa­ent ni­veau i de se­ne­ste kam­pe, og hol­det skal da og­så va­e­re gan­ske klar fa­vo­rit hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.