2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste sa­e­son und­gik Ro­stov kun di­rek­te nedryk­ning grun­det bed­re målsco­re end num­mer na­est­sidst i den rus­si­ske Pre­mi­er Le­ague, men i år er si­tu­a­tio­nen vendt på ho­ve­d­et. Ro­stov ind­ta­ger an­den­plad­sen med 30 po­int for 15 kam­pe – et po­int me­re end man hav­de ef­ter 30 kam­pe i sid­ste sa­e­son. Hol­det er stort set det sam­me med gan­ske få nye spil­le­re, men spørgs­må­let er, om ik­ke 16 da­ges lands­holds­pau­se in­derst in­de er kom­met ube­lej­ligt. Mod­stan­der­ne fra Ufa er i klar bed­ring med ot­te po­int i de se­ne­ste seks kam­pe, så prøv X2 her.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.