1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nür­n­berg er de su­ve­ra­e­ne må­l­kon­ger af 2. Bun­des­liga, så det vir­ker be­syn­der­ligt, at man nu får dob­belt op på mindst tre scor­in­ger i hol­dets hjem­me­kamp mod Brauns­chweig. I snit in­de­hol­der Nür­n­bergs kam­pe 3,5 scor­in­ger pr. kamp, og selv om stør­ste­delen af må­le­ne fal­der i ude­kam­pe, ty­der alt på en må­l­rig af­fa­e­re mod Brauns­chweig. Ga­ester­ne kom­mer med en ho­mo­gen of­fen­siv, hvor he­le fi­re spil­le­re har sco­ret fi­re el­ler fle­re gan­ge i sa­e­so­nen – blandt an­dre dan­ske Emil Berg­gre­en – så det lig­ner mål fra beg­ge sider og og­så mindst tre af slagsen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.