Pen­sio­ni­ster ramt på bo­li­g­y­del­sen

BT - - NYHEDER -

»Vi prø­ve­de i ste­det på at gø­re af­ta­len me­re so­ci­alt af­ba­lan­ce­ret og sør­ge for, at dem med de la­ve­ste ind­kom­ster får lidt ud af det. Men vi har alt­så ik­ke ta­enkt os, at pen­sio­ni­ster­ne skal til at flyt­te va­ek fra by­er­ne,« si­ger Re­ne Chri­sten­sen.

Spørgs­må­let er, hvad de ram­te pen­sio­ni­ster nu skal gø­re for at fin­de pen­ge i et lavt bud­get? Lis­beth Bur­gaard har bud på al­ter­na­ti­ve ind­ta­eg­ter til de tra­eng­te ae­l­dre.

»Brug i ste­det ti­den på at la­e­re com­pu­ter og in­ter­net at ken­de, for her er der en ra­ek­ke mu­lig­he­der for at fin­de hja­elp. Ban­ker­ne har lagt gra­tis bud­get­ske­ma­er ud, der er sider på Fa­ce­book, der fora­e­rer gra­tis ting va­ek og op­ly­ser om gra­tis ar­ran­ge­men­ter, og man kan le­je et va­e­rel­se ud gen­nem Airb­nb. Hvis man ik­ke selv har com­pu­ter, så kan man slå sig sam­men med an­dre og sa­et­te sig hen på bi­bli­o­te­ket,« si­ger Lis­beth Bur­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.