Kun­sten gi­ver Mar­gret­he ener­gi

BT - - NYHEDER -

ASKE­POT Når først man ta­ger fat, så kan man ik­ke rig­tig hol­de fin­gre­ne fra det

Dron­ning Mar­gret­he ’de pe­ri­o­der’, har in­gen va­e­ret i tvivl. Smer­ter­ne har na­er­mest sid­det uden på hen­des velkla­ed­te yd­re. De har lyst ud af de klo­ge 75-åri­ge øj­ne.

Men i går var al­le tegn på al­der­dom og smer­ter for­s­vun­det som dug for so­len, da Dron­nin­gen med stolt­hed i stem­men kun­ne be­ret­te om sit kom­men­de ar­bej­de med sceno­gra­fi­en til even­tyr­bal­let­ten ’Aske­pot’, som hun for­ven­ter for al­vor at ka­ste sig over i sin vin­ter­fe­rie.

Og - forta­el­ler hun med et stort smil - når først hun går i gang, vil hun ik­ke va­e­re til at stop­pe.

»Jeg har al­drig va­e­ret sa­er­lig ske­ma­lagt,« si­ger hun med sin ska­elm­ske Mar­gret­he-lat­ter, og fort­sa­et­ter.

»Så jeg ta­el­ler ik­ke timer. Når først man ta­ger fat, så kan man ik­ke rig­tig hol­de fin­gre­ne fra det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.