Sms-sy­stem fin­der 13 per­so­ner

BT - - NYHEDER -

Et sim­pelt sms-sy­stem har hjul­pet Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti med at fin­de 13 sav­ne­de per­so­ner ale­ne i år. Ved hja­elp af sms-tje­ne­sten Tryk Po­li­ti kan det lo­ka­le po­li­ti så­le­des be­de bor­ge­re om hja­elp, hver gang en per­son er meldt sav­net. Fo­re­lø­big er 34.000 bor­ge­re i Nord­s­ja­el­land til­meldt tje­ne­sten, og de har fle­re gan­ge va­e­ret en hja­elp for po­li­ti­et. »Vo­res øj­ne bli­ver plud­se­lig man­gedoblet, når vi lyn­hur­tigt kan be­de bor­ger­ne om hja­elp. Det kan i sid­ste en­de re­sul­te­re i bå­de red­de­de liv og an­hold­te kri­mi­nel­le,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Hel­ge Hol­bek i en skrift­lig kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.