Che­fer­ne gi­ver ger­ne fri i ju­len

BT - - NYHEDER -

Man­ge dan­ske­re kan se frem til en lang ju­le­fe­rie. Che­fer­ne er nem­lig go­de til at gi­ve fri, og kol­le­ger­ne hja­el­per ger­ne hin­an­den med at få vagt­pla­nen til at gå op, vi­ser ny un­der­sø­gel­se fra Dansk Er­hverv. »Det er rig­tig po­si­tivt, at man kan fin­de ud af at plan­la­eg­ge fe­ri­en uden kamp og kon­flikt på ar­bejds­plad­ser­ne,« si­ger Rik­ke B. Ørum, un­der­di­rek­tør i Dansk Er­hverv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.