’ ’

BT - - DEBAT -

JEG KAN UD

VI HAR AL­LE­RE­DE

Telt­lej­re­ne er ren sym­bol­po­li­tik fra re­ge­rin­gens si­de

fra da­ek­nin­gen i de lo­ka­le me­di­er for­stå, at de asylan­sø­ge­re, der ind­til vi­de­re er ble­vet ind­kvar­te­ret, si­ger, at de sag­tens kan hol­de det ud. Men det er ik­ke os som kom­mu­ne, der skal si­ge god for for­hol­de­ne, da det er re­ge­rin­gens be­slut­ning at la­ve telt­lej­ren, og det er på sta­tens are­al, at den er etab­le­ret.

sagt ja til at ha­ve en del asylan­sø­ge­re, som vi blandt an­det har ind­kvar­te­ret på et ple­je­hjem og et fe­ri­e­cen­ter. Vi skal og­så mod­ta­ge fle­re kvo­te­flygt­nin­ge, som vi skal ha­ve fun­det ind­kvar­te­ring til. Vi har gjort, hvad vi kan, for at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen. Men det er ik­ke så nemt i dag, som det var tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.