AaBs gyldn

RAN­DERS FC

BT - - SUPERLIGA - Ni­co­lai Lar­sen Jakob Blåb­jerg Kenneth Emil Pe­ter­sen Kas­per Pe­der­sen Hen­rik Dals­gaard Ni­ko­laj Thom­sen Ras­mus Würtz Kas­per Ris­gård Fre­de­rik Børsting Tho­mas Ene­vold­sen Lukas Spal­vis

MÅL: 0-1 E. Marxen (3.), 1-1 T. Ene­vold­sen (63.), 1-2 K. E. Pe­ter­sen (69./ selv­mål), 2-2 L. Spal­vis (79.), 3-2 L. Spal­vis (90.) DOM­MER: Mi­cha­el Tyk­gaard (00) TIL­SKU­E­RE: 5.831 på Nord­jy­ske Are­na

AaB

Op­stil­ling: 4-4-2

Snit: 6,3

UD­SKIFT­NIN­GER: Gil­li Rólants­son ind for Jakob Blåb­jerg (76.), Ras­mus Jöns­son ind for Fre­de­rik Børsting (81.) AD­VARS­LER: Ras­mus Würtz (16.), Kas­per Ris­gård (88.) Hol­det gjor­de det sva­ert for sig selv. Men AaB ret­te­de op på det. Med fight, of­fen­siv kva­li­tet og ik­ke mindst en top­sco­rer, der slår til, når der er brug for ham. Det lug­ter da lidt af et nord­jysk mester­skabs­bej­le­ri. 35 mål har AaB sco­ret i de før­ste 16 kam­pe. Det er flest blandt al­le su­per­liga­hold. Ik­ke en­gang stor­fa­vo­rit­ter­ne til det dan­ske mester­skab, FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land, kan va­e­re med. De må nø­jes med 26 og 25 kas­ser hver. Vi har to kam­pe til­ba­ge (in­den vin­ter­pau­sen, red.), og jeg tror, de kom­mer til at de­fi­ne­re vo­res sa­e­son

Lukas Spal­vis

Og ja, så har man Lukas Spal­vis. En 21-årig li­tau­er der altid sco­rer to gan­ge. Fak­tisk så of­te, at han har få­et til­nav­net Lukas ’Zwei­mal’ af AaB­fan­se­ne. Nu top­per han så top­sco­rer­li­sten i Su­per­liga­en med 13 mål, ef­ter han for ni­en­de gang i AaB-kar­ri­e­ren score­de to gan­ge i sam­me kamp.

»Som jeg altid har sagt, når jeg får chan­cen, så prø­ver jeg at sco­re. Det lyk­ke­des så virkelig godt mod Ran­ders med to mål, men det vig­tig­ste er, at vi får de tre po­int,« si­ger Spal­vis yd­mygt til BT. To vig­ti­ge kam­pe I na­e­ste run­de står AaB end­da over for et af de an­dre top­hold - Brønd­by - i et opgør, der kan vi­se sig af­gø­ren­de for de to mand­ska­bers sa­e­son.

»Vi har to kam­pe til­ba­ge (in­den vin­ter­pau­sen, red.), og jeg tror, de kom­mer til at de­fi­ne­re vo­res sa­e­son. Spe­ci­elt kam­pen mod Brønd­by. Det kom­mer til at vi­se os, hvad vi skal sig­te ef­ter på den an­den si­de af jul. Det skal vi fo­ku­se­re på,« ly­der det fra Spal­vis.

AaB lig­ger med sej­ren over Ran­ders på tred­je­plad­sen søl­le fi­re po­int ef­ter FCK på før­ste­plad­sen. I den før­ste del af sa­e­so­nen har det kne­bet med sta­bi­li­te­ten, men ef­ter­hån­den er nord­jy­der­ne be­gyndt at vin­de, selv­om pra­e­sta­tio­ner­ne ik­ke har va­e­ret der­ef­ter. Gan­ske som mod Ran­ders, hvor der dog var fle­re flot­te of­fen­si­ve mo­men­ter.

Spal­vis var selv en del af AaB-hol­det, der vandt ’The Doub­le’ i 2014, og han in­drøm­mer, at tan­ker­ne ry­ger til­ba­ge til min­der­ne fra den sa­e­son. Men så stop­per det og­så der.

»Det lig­ner lidt af det fra vo­res mester­skabs­sa­e­son. Vi har få­et vin­der­men­ta­li­te­ten til­ba­ge. Mod Søn­derjy­ske spil­le­de vi langt fra en god kamp, men vi vandt. Og det mest vig­ti­ge er at ta­ge de tre po­int, når man ik­ke spil­ler sa­er­lig godt.«

»Vi vil kva­li­fi­ce­re os til Eu­ro­pa. Det har vi sagt in­den sa­e­so­nen, det er pla­nen, så det skal vi fo­ku­se­re på.«

Lidt nord­jy­de er der trods alt over den målscoren­de li­tau­er. Su­per­liga­ens top­sco­rer. Lukas ’Zwei­mal’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.