Ter­r­or­frygt tru­er Da­vis Cup-fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SER­GIO RA­MOS IKER CA­SIL­LAS CAR­LES PUYOL ALES­SAN­DRO NES­TA STE­VEN GER­RARD

XAVI PHI­LIPP LA­HM LIO­NEL MESSI AN­DRÉS INIES­TA CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO Si­den årtu­sind­skif­tet er fod­bol­del­ske­re ver­den over ble­vet for­ka­e­let med fod­bold­magi fra spil­le­re som Xavi, Thier­ry Hen­ry, Lio­nel Messi og Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Gang på gang har dis­se iko­ner be­ru­set fod­bold­ver­de­nen med de­res pra­e­sta­tio­ner, som har haft helt af­gø­ren­de be­tyd­ning for de klub- og

KAKÁ:

ZI­NE­DI­NE ZI­DA­NE:

ZLA­TAN IBRA­HIM­OVIC: THIER­RY HEN­RY lands­hold, de har re­pra­e­sen­te­ret. Der­for er det og­så lo­gisk, at oven­stå­en­de kvar­tet ud­gør en del af det drøm­me­hold af spil­le­re si­den årtu­sind­skif­tet, som UEFA før dagens an­non­ce­ring af de no­mi­ne­re­de til Årets hold har of­fent­lig­gjort.

UEFA har valgt 11 star­te­re og syv ud­skif­te­re. Lad os ba­re kal­de det en skra­em­men­de sta­erk ba­enk. Så sta­erk, at der slet ik­ke er ble­vet plads til sta­er­ke nav­ne som David Beck­ham, Lu­is Fi­go, Fa­bio Can­na­va­ro, Way­ne Roo­ney og An­drea Pir­lo.

Bedst re­pra­e­sen­te­ret er Spanien med fem spil­le­re blandt de 11 star­te­re.

Ita­li­en/Ju­ven­tus Eng­land/Chel­sea

Tjek­ki­et/La­zio og Ju­ven­tus

Bra­si­li­en/Gre­mio,

Pa­ris Saint-Ger­main, FC Bar­ce­lo­na, AC Milan, Fla­mengo, At­léti­co Mi­neiro, Qu­eréta­ro, Flu­mi­nen­se

Bra­si­li­en/São Paulo, AC Milan, Re­al Madrid, Or­lan­do Ci­ty

Frank­rig/Ju­ven­tus

og Re­al Madrid

Sve­ri­ge/ Malmö FF, Ajax, Ju­ven­tus, In­ter, FC Bar­ce­lo­na, AC Milan, Pa­ris

Saint-Ger­main

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.