DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ryg­ter­ne har svir­ret la­en­ge. Malmö FF-tra­e­ne­ren Åge Ha­rei­de skul­le va­e­re på vej som ny dansk land­stra­e­ner - og skal man tro book­ma­ke­ren Bet25, så kom­mer det da og­så til at ske.

Som de før­ste si­den Mor­ten Ol­sens af­gang ef­ter Sve­ri­ge­kam­pen er de kom­met med od­ds på hvem der af­lø­ser ham, og her står Åge Ha­rei­de ik­ke over­ra­sken­de i od­ds 1,10 med Kas­per Hjul­mand som na­er­me­ste for­føl­ger i od­ds 10,00.

»Vi er over­be­vi­ste om, at Danmarks nye land­stra­e­ner bli­ver Åge Ha­rei­de, hvil­ket na­tur­lig­vis og­så kan la­e­ses ud af vo­res od­ds. Den 62-åri­ge nord­mand har i den se­ne­ste uges tid va­e­ret sat i for­bin­del­se med job­bet, og selv­om hans nu­va­e­ren­de klub, Mal­mø FF, tid­li­ge­re af­vi­ste at ha­ve hørt fra DBU, så pe­ger al­le pi­le i ret­nin­gen af ham,« fast­slår Bet25od­ds­sa­et­ter Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.