1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Le­ver­ku­sen vandt det omvend­te opgør med 4-1 i en kamp, hvor ty­sker­ne bom­bar­de­re­de det hvi­derus­si­ske mål med 24 af­slut­nin­ger, så det er sva­ert at se hol­det gå må­l­lø­se fra ba­nen i Bo­risov. Til gen­ga­eld hal­ter de­fen­si­ven no­get hos Ro­ger Sch­midts trop­per, som i Bun­des­liga­en kun har holdt nul­let fi­re gan­ge i 13 for­søg. Beg­ge hold bør gå hårdt ef­ter tre po­int her, for hvis Bar­ce­lo­na som for­ven­tet slår Ro­ma, så vil en sejr med­fø­re, at en­ten BA­TE el­ler Le­ver­ku­sen ryk­ker op på den slut­spils­gi­ven­de an­den­plads. Flot od­ds på mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.