2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­levs sto­re pro­blem i den­ne sa­e­son har va­e­ret de­fen­si­ven, men man har vist kla­re frem­skridt i de to se­ne­ste kam­pe. Rung­steds fjer­de mål blev sco­ret i tomt bur, da man satsede på ud­lig­ning, hvor man re­elt set kun har luk­ket fi­re mål ind i nor­malt spil i de to se­ne­ste kam­pe, og der­for vir­ker det lidt frisk, at man skal ha­ve så høj en pris på få mål i op­gø­ret. Søn­derjy­ske har vist svag­hed of­fen­sivt i de se­ne­ste par kam­pe mod el­lers over­kom­me­li­ge Rung­sted og Gen­tof­te, og de to holds før­ste mø­de i sa­e­so­nen blev 1-0. Her prø­ves mak­si­malt fem mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.