6,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et spil af den me­re spe­ku­la­ti­ve slags, men hvor der trods alt er me­ning med gal­ska­ben. Ze­nit vin­der grup­pen med po­int el­ler ne­der­lag på 0-1 el­ler 1-2, så skul­le Va­len­cia fø­re med dis­se cif­re, skal rus­ser­ne na­ep­pe al­ver­den. For de span­ske ga­e­ster ga­el­der det om at sik­re de tre po­int, så man me­re el­ler min­dre kan sik­re sig vi­de­re ad­gang i tur­ne­rin­gen, mens de ved po­int­tab med sik­ker­hed skal ud i en af­gø­ren­de kamp i sid­ste run­de mod Ly­on. Man får od­dset ved at spil­le 56,6% af sin sam­le­de ind­sats på 0-1 til od­ds 11,50 og de sid­ste 43,4% på 1-2 til 15,00.

Od­ds er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.