SKYD LØS’

BT - - NYHEDER -

Dansk Rø­de Kors: Ge­ne­ral­se­kre­ta­er An­ders La­de­karl

Uni­cef Dan­mark: Ge­ne­ral­se­kre­ta­er: Ste­en

M. An­der­sen Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp: Ge­ne­ral­se­kre­ta­er

An­dreas Kamm

Red Bar­net: Ge­ne­ral­se­kre­ta­er: Jo­nas Kei­ding Lind­holm Fol­kekir­kens nød­hja­elp:

Ge­ne­ral­se­kre­ta­er Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen Mel­lem­fol­ke­ligt

Samvir­ke: Ge­ne­ral­se­kre­ta­er Frans Mi­ka­el Jan­sen

Ibis: Ge­ne­ral­se­kre­ta­er Vagn

Bert­hel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.