Mi­ni­ster en­de­ven­des

BT - - NYHEDER -

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) har ud­sigt til, at et ud­valg ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet en­de­ven­der hans ph.d.-af­hand­ling, der hand­ler om Grundtvigs fri­heds­syn. Det er mi­ni­ste­ren selv, der har bedt om at få gen­nem­gå­et af­hand­lin­gen, skri­ver han på Fa­ce­book. Mi­ni­ste­ren er ble­vet kri­ti­se­ret for at skju­le de­le af sit ud­dan­nel­ses­for­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.