Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Chri­sti­an Ko­ck Vi er ble­vet svig­tet i for­hold til at få or­dent­lig in­for­ma­tion. Vi har ba­re få­et luf­ti­ge fra­ser. Po­li­ti­ker­ne er med til at øde­la­eg­ge de­res tro­va­er­dig­hed med den må­de, de kom­mu­ni­ke­rer i de­res kampag­ner

Pro­fes­sor i re­to­rik på KU. Til BNB om EU-valg­kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.