Lukas Gra­ham: Nu med krum­mer i

BT - - NAVNE -

IND I NY BRAN­CHE

Selv har og hav­de han ta­lent, og blev i en al­der af tre valgt til rol­len som Grunk i ’Krum­me’-fil­me­ne, li­ge­som han og­så har va­e­ret sop­ran­so­list i Kø­ben­havns Dren­ge­kor. Et brag af en tur­né Men det var i slut­nin­gen af 2011, at tin­ge­ne for al­vor be­gynd­te at ryk­ke for Lukas Gra­ham og dét band, der er opkaldt ef­ter ham. To hjem­mela­ve­de vi­deo­er blev lagt på Youtu­be, og så eks­plo­de­re­de det. In­den året var om­me og de­butal­bum­met over­ho­ve­det ud­sendt, tog Lukas Gra­ham med hit­tet ’Or­di­nary Thin­gs’ i bag­ga­gen på dan­mark­s­tur­né. 45 kon­cer­ter og 30.000 solg­te kon­cert­bil­let­ter se­ne­re vend­te de hjem igen.

Et år ef­ter ind­t­og de re­sten af Eu­ro­pa, og i slut­nin­gen af 2013 var der hul igen­nem til USA, hvor sel­ska­ber­ne stod i kø for at skri­ve kon­trakt med det un­ge dan­ske ta­lent. Her­un­der ét sel­skab, som var vil­li­ge til at la­eg­ge én mio. eu­ro på bor­det, for at få lov til at ud­gi­ve hans mu­sik.

»Ja­men, hvad fanden skal jeg bru­ge en mil­li­on eu­ro til?« sag­de Lukas Gra­ham i et in­ter­view med Po­li­ti­ken og ud­dy­be­de:

»Jeg vil ik­ke ha­ve et ka­em­pe forskud og en mas­se pen­ge, jeg vil ha­ve det rig­ti­ge hold om­kring mig. Jeg vil ik­ke skyl­de no­gen no­get. Et forskud er jo ba­re en ond­skabs­fuld form for kas­se­kre­dit.«

Han skrev kon­trakt med sel­ska­bet War­ner Mu­sic, og ri­der som 27årig fort­sat højt på suc­ce­sens bøl­ge. Nu og­så som Mi­che­lin-mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.