Q&A

BT - - SUPERLIGA -

Drøm­me­sig­ning! Så­dan er Ho­bro-for­mand Ste­en Juuls­gaard ik­ke bleg for at be­teg­ne an­sa­et­tel­sen af Ove Pe­der­sen. »Det er så­dan en pro­fil, vi har lyst til at prø­ve at kom­me vi­de­re med. En, der har prø­vet me­get og har et ind­gå­en­de kend­skab til Su­per­liga­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.